Bli medlem i nätet!

Bli medlem i Föreningen Nätet!

Medlemsavgift per år 150 kr/hushåll eller 100 kr/enskild person.

Betala in på bg 5013-6894.

Glöm inte att ange telefonnr på talongen/betalningen
Lämna gärna även din epostadress/telefonnummer (om det rymmes)

2004-08-25 21.58.00

Kommentera