Linjevägen 86, 913 42 Obbola

Utställare

Vill du nå mellan 7 000 – 10 000 besökare?
Obbola marknad är en tradition sedan snart ett kvarts sekel och stämningen är glad och gemytlig. När du kommer finns funktionärer på plats vid Folkets Hus från kl. 07.00, för att ta emot dig och anvisa plats.

Nedan finner du all information du behöver. Har du ytterligare frågor, skicka gärna ett mail eller ring oss.

Föreningen Nätet/Obbola Folkets Hus

Betalning sker på plats under lördagen.

OBS! Läs all information innan du betalar!

Priser

Anmälningsavgift Obbola Marknad 2019 15-16 juni
Kostnad plats= 200 kr/ meter.

Antalet meter som du anger är meter efter gatan, djupet på platsen är 3 meter

Tillägg el
200 kr 220 v, 10 ah
250 kr 380 v, 16 ah
300 kr 380 v, 32 ah

Skriv alltid avsändare (Företag, namn och postadress, texta gärna) vid betalning från postgiro-/personkonto (vid girering). Endast betalning i svenska kronor.

Betald plats= bokad plats. 

Vi tillåter max två utställare med liknande sortiment. Först till kvarn gäller och i händelse av överbokning på grund av detta sker givetvis återbetalning med hela beloppet.

Kontakt

Folkets Hus Obbola
ATT: Marknadsgruppen
Linjevägen 86
913 42 OBBOLA

Tel: 070-664 51 29 eller 090-451 29


Regler

För marknaden gäller nedanstående regler.

Marknadstider

Lördag och söndag klockan 10.00-16.00
Vi ser att allt är uppställt och klart senast kl. 09.45

Marknadsplatserna

  • Marknadsplatserna skall vara besatta hela marknaden.
  • Utställare som ej följer detta förlorar sin plats. De som av någon anledning kommer senare eller måste lämna marknaden tidigare måste anmäla detta till arrangören.
  • Utställare som ej intagit sin plats före kl 09.45 lördagen och ej lämnat något meddelande till arrangören förlorar sin plats.
  • Funktionärer finns på plats från klockan 07:00 på lördag.
  • Vid önskemål om tidigare ankomst än fredag 18:00, vänligen kontakta marknadsgruppen/funktionärerna på ovan telefonnummer senast onsdag innan marknad.

Toaletter

Toaletter finns att tillgå på Obbola Folkets hus.

Diskrum

För utställare som har behov av att diska utrustning som används för deras försäljning under marknaden kommer diskrummet på Obbola Folketshus att vara tillgängligt 8.00 – 9.30 på morgonen samt klockan 17.00 – 18.00 på kvällen.

Försäljning av matvaror och tilltugg

Utställare som har meddelat försäljning av matvaror och tilltugg gör sig informerad om vad Umeå kommuns hälsovårdsstadgar säger om marknadshandel (www.umea.se).
Föreningen Nätet förbehåller sig rätten att ensam sälja hamburgare under marknadsdagarna.

Förbud

Förbud råder mot försäljning av varor vars konstruktion är sådan att dess användning kan skada andra till exempel ärtrör, slangbellor, stinkbomber, terpentinspray osv.
Förbud råder också mot försäljning av varor av rasistisk karaktär till exempel dekaler och T-shirts med främlingsfientlig text.

Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning utan arrangörens tillstånd är förbjuden.

Informationsskyldighet – Skyltning

Alla försäljare ska, enligt lag, ha en väl synlig skylt med firmanamn, adress och telefonnummer på sin försäljningsplats.
Vid köp skall försäljare lämna skriftlig information (kvitto) till kunden.

El

Handlare som beställt tillvalet el måste själv tillhandahålla elkabel mellan tilldelat uttag i elcentral och marknadsståndet. Vi kan inte dra en elcentral till varje stånd.
Kontrollera er utrustning innan ni ansluter till våra elcentraler. De flesta avbrotten beror på dåliga, eller skadade kablar som ansluts och utlöser jordfelsbrytare och säkringarna i våra skåp.
Om ni ansluter er till uttag på annan plats än vid er marknadsplats garanteras ni inte ström. Marknadsområdet är INTE en camping!

Om sortimentet

Sortimentet ska vara det man uppgett i sin ansökan och fått godkänt av marknadsgruppen. Ingenting annat.

Skyltning i gångarna

Det ska vara fritt i gångarna! Inga trottoarskyltar får finnas som stoppar upp flödet av gäster eller skymmer grannens utställningsyta.
Man får heller inte gå ut med sina varor för långt utan raden med marknadsstånd ska harmonisera. Det ska helt enkelt vara raka led och ingen ska skymma sin granne!

Renhållning

Det åligger varje utställare att städa sina platser på ett sådant sätt att det underlättar för våra städpatruller, till exempel att nyttja utdelade sopsäckar samt att ställa dessa framför er utställningsyta tillsammans med övrigt skräp. Vid underlåtelse av detta debiteras ni 500 kronor.

Försäkringar

Obbola Marknad, Föreningen Nätet försäkrar ingen utställare!

Varje utställare ansvarar för sin egen egendom och uppkommer skador på annans egendom till exempel om ett marknadsstånd välter är det ägaren till ståndet som blir skadeståndsskyldig. Tänk därför på att ha ordentliga försäkringar. Föreningen för Torg-och Marknadshandlarna, TOMER, har utmärkta försäkringar för sina medlemmar.

Bevakning

Ingen särskild bevakning av marknadsområdet sker mellan fredag, lördag och söndag

Anmäl din ankomst

Anmäl att du är här till marknadsfunktionärerna.
Tel: 070-664 51 29 eller 090-451 29

Vi önskar alla lycka till med försäljningen och hoppas att ni ska trivas hos oss på Obbola marknad.

Intresseanmälan

Anmälan är stängd