Linjevägen 86, 913 42 Obbola

Ideella föreningar

Nu har du och din förening möjlighet att upp er verksamhet för tusentals besökare!

Obbola marknad är en tradition sedan snart ett kvarts sekel och stämningen är glad och gemytlig. När du kommer finns funktionärer på plats vid Folkets Hus från kl. 07.00, för att ta emot dig och anvisa plats.

Priser och information på denna sida gäller endast ideella föreningar!

Nedan finner du all information du behöver. Har du ytterligare frågor, skicka gärna ett mail eller ring oss.

Konto/ fakturanr/ referens

Bankgiro 5013-6894
Övriga meddelanden (texta gärna) samt betalningsmottagare (endast namn, texta gärna)

Föreningen Nätet/Obbola Folkets Hus

OBS! Läs all information innan du betalar!

Priser

Anmälningsavgift Obbola Marknad 2019 15-16 juni
Kostnad plats= 50 kr/ meter.

Antalet meter som du anger är meter efter gatan, djupet på platsen är ca 3 meter

Tillägg el
200 kr 220 v, 10 ah
250 kr 380 v, 16 ah
300 kr 380 v, 32 ah

Skriv alltid avsändare (Förening, namn och postadress, texta gärna) vid betalning från postgiro-/personkonto (vid girering).

Betald plats= bokad plats.

Anordna aktivitet

De föreningar som anordnar någon form av organiserad aktivitet på eller vid scenen under marknadsdagarna får disponera sin utställaryta utan kostnad (gäller ej kostnad för el).

Detta erbjudande gäller vid bokning senast 1 månad innan marknaden och i samråd med scenansvarig.

Kontakt

Folkets Hus Obbola
ATT: Marknadsgruppen
Linjevägen 86
913 42 OBBOLA

Tel: 070-664 51 29 eller 090-451 29


Regler

För marknaden gäller nedanstående regler. I och med att du betalat har du också accepterat reglerna.

Marknadstider

Lördag och söndag klockan 10.00-16.00
Vi ser att allt är uppställt och klart senast kl. 09.45

Marknadsplatserna

  • Marknadsplatserna skall vara besatta hela marknaden.
  • Utställare som ej följer detta förlorar sin plats. De som av någon anledning kommer senare eller måste lämna marknaden tidigare måste anmäla detta till arrangören.
  • Utställare som ej intagit sin plats före kl 09.45 lördagen och ej lämnat något meddelande till arrangören förlorar sin plats.
  • Funktionärer finns på plats från klockan 07:00 på lördag.
  • Vid önskemål om tidigare ankomst än fredag 18:00, vänligen kontakta marknadsgruppen/funktionärerna på ovan telefonnummer senast onsdag innan marknad.

Toaletter

Toaletter finns att tillgå på Obbola Folkets hus.

Diskrum

För utställare som har behov av att diska utrustning som används för deras försäljning under marknaden kommer diskrummet på Folkets hus att vara tillgängligt 08.00–09.30 på morgonen samt klockan 17.00–18.00 på kvällen.

Försäljning av matvaror och tilltugg

Som förening får ni inte sälja matvaror, tilltugg eller annat som inkräktar på ordinarie utställares verksamhet. Undantaget vinster vid eventuella lotterier.

Förbud

Förbud råder mot försäljning av varor vars konstruktion är sådan att dess användning kan skada andra till exempel ärtrör, slangbellor, stinkbomber, terpentinspray osv.
Förbud råder också mot försäljning av varor av rasistisk karaktär till exempel dekaler och T-shirts med främlingsfientlig text.

Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning utan arrangörens tillstånd är förbjuden.

El

Förening som beställt tillvalet el måste själv tillhandahålla elkabel mellan tilldelat uttag i elcentral och marknadsståndet. Vi kan inte dra en elcentral till varje stånd.
Kontrollera er utrustning innan ni ansluter till våra elcentraler. De flesta avbrotten beror på dåliga, eller skadade kablar som ansluts och utlöser jordfelsbrytare och säkringarna i våra skåp.
Om ni ansluter er till uttag på annan plats än vid er marknadsplats garanteras ni inte ström. Marknadsområdet är INTE en camping!

Skyltning i gångarna

Det ska vara fritt i gångarna! Inga trottoarskyltar får finnas som stoppar upp flödet av gäster eller skymmer grannens utställningsyta.
Man får heller inte gå ut med sina varor för långt utan raden med marknadsstånd ska harmonisera. Det ska helt enkelt vara raka led och ingen ska skymma sin granne!

Renhållning

Det åligger varje utställare att städa sina platser på ett sådant sätt att det underlättar för våra städpatruller, till exempel att nyttja utdelade sopsäckar samt att ställa dessa framför er utställningsyta tillsammans med övrigt skräp. Vid underlåtelse av detta debiteras ni 500 kronor.

Försäkringar

Obbola Marknad, Föreningen Nätet försäkrar ingen utställare!

Varje utställare ansvarar för sin egen egendom samt aktiviteter som anordnas. Uppkommer skador på annans egendom till exempel om ett marknadsstånd välter är det ägaren till ståndet som blir skadeståndsskyldig. Tänk därför på att ha ordentliga försäkringar.

Bevakning

Ingen särskild bevakning av marknadsområdet sker mellan fredag, lördag och söndag

Anmäl din ankomst

Anmäl att du är här till marknadsfunktionärerna.
Tel: 070-664 51 29 eller 090-451 29

Vi önskar alla lycka till och hoppas att ni ska trivas hos oss på Obbola marknad.

Anmälan är stängd för i år