Linjevägen 86, 913 42 Obbola

Regler för uthyrning

Kontakta lokalansvarig

Föreståndaren ska alltid kontaktas i god tid före uthyrning för utkvittering av nyckel samt visning av lokalen.

Möblering

Hyresgästen ansvarar för möblering av lokalen samt att lokalen återställes, om inget annat är överenskommet.

Rökförbud

Det råder totalt rökförbud i våra lokaler.

Städning

Hyresgästen är ansvarig för att lokalerna städas. Alla delar i lokalen ska vara iordningställt i samma skick som innan uthyrningen, diskat, avtorkat och med alla inventarier på plats samt att sopor slängs, fimpar och annat skräp på utsidan tas omhand.

Städutrustning finns i foajén.

Café, foajén, trappor samt nedre plan torkas med vatten och rengöringsmedlet Jontec.

Stora salen rengörs endast med vatten.

Lägg smutsiga trasor i hinken för tvättning.

Låsning

Hyresgäst som kvitterat ut nyckel är ansvarig för att inga obehöriga vistas i lokalerna under den tid det är upplåst. Hyresgästen ansvarar för att lokalen låses efter uthyrningen. Nyckel återlämnas enligt överenskommelse.

När du kommer

Larma av med koden och markera på tavlan att du som lokalgäst är här.

När du går

Larma på endast om du är sist på tavlan. Slå koden och sedan knappen TILL, gå sedan ut och lås.

Ansvar vid stöld

Nätet ansvarar inte för arrangören eller deltagares tillhörigheter som eventuellt förvarar i lokalen.

Skador

Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador och åverkan på lokalen, inventarier, utrustning och saker som försvinner i samband med uthyrningen. Om hyresgästen tappar bort nycklar tillhörande Folkets Hus förbehåller sig föreningen att byta lås samt debitera kostnaden på hyresgästen.

Ansvarig person

För uthyrning av lokaler gäller för närvarande att ansvarig person som bokar lokalen är minst 27 år fyllda. Detta på grund av tidigare skadegörelse.

Avbokning

En administrativ avbeställningsavgift tas ut om avbokning görs mer än två veckor från bokat datum på 350 kr (om inget annat anges). Avbeställningsavgiften är 50 % av hyresavgiften om avbokning görs inom två veckor före bokat datum.